Tutorial druppel oorbellen

Hoe maak je super gladde druppel oorbellen?

elvira krick design

elvira krick design Elvira Krick Design

Materialen:

Polymeer klei:  donker blauw, violet, rood, oranje, geel en licht groen
1 paar oorknopjes
2 ketelstiften, 1.5 cm
2 ketelstiften 1 cm
Lijm

Gereedschap:

Pasta machine
Uitsteker 2 cm diameter
Mesje
Tang
Schuurpapier
Plexiglas
Oven

Stap/foto 1:

Je hebt niet veel klei nodig om deze oorbellen te maken. Ik heb 2x 1cm2 gebruikt en een klein beetje voor de hartjes.

Stap 2:

Prepareer de klei, leg voor de hartjes een beetje rode klei apart. Rol door de pasta machine op de middelste stand.

Stapel de klei in de volgorde van de kleuren van vuur: blauw, violet, rood, oranje, geel en groen. Druk het stapeltje een beetje aan en snij vervolgens met een mesje 2 stukjes af van 1cm2.

Stap 3:

Rol elk stapeltje voorzichtig tussen je handen om alleen het blauwe deel rond te maken. Maak de kraal niet langer.

Stap 4:

Plaats de kraal op de punt van de tafel,  het groene gedeelte het dichtst bij je. Plaats het plexiglas in een hoek op de klei en over de tafel. Rol het plexiglas een aantal keren in een hoek van links naar rechts. Ik denk dat de foto duidelijker is dan ik het hier beschrijf 😉

Door de hoek wordt nu de druppel gevormd maar ook wordt de druppel super glas. Dat scheelt weer schuren!

Stap 5:

Maak 2 cirkels met de uitsteker en maak 2 balletjes. Plaats een balletje op de tafel en rol het een klein beetje langer. Snij het vervolgens diagonaal door. Draai 1 deel om en leg tegen het andere gedeelte aan. Maak de naad iets glad.

Je kunt versieringen aanbrengen om zo de mogelijke zichtbare naad te verbergen. De achterkant moet glad blijven.

Stap 6:

Druk voorzichtig de langste ketelstift in het groene gedeelte van de druppel. Als de druppel iets uit vorm raakt, rol lichtjes weer met het plexiglas op tafel. Druk de kleinste ketelstiften in de hartjes.

Stap 7:

Bak de kralen in de oven volgens de voorschriften van de klei. Laat alles afkoelen en schuur, indien nodig de druppels glad.
Haal de ketelstiften eruit, druk deze in de lijm en stop de ketelstiften weer terug in de kralen.

Zet, met de tang, de druppel en hartje aan elkaar van beide oorbellen. En plaats met wat lijm de oorstekers op de achterkant van de hartjes.

Stap 8:

Simpele oorbellen, hier in de primaire kleuren, maar je kunt ze natuurlijk in allerlei kleuren maken. Of maak een skinner blend (ff googlen) ipv het stapelen van kleuren.

Goed, veel plezier hiermee!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

asdfsfd

Tutorial polymer clay earrings

How to make teardrop earrings?

 

elvira krick design

elvira krick design Elvira Krick Design

Materials:

Polymer clay:  dark blue, violet, red, orange, yellow, light green
One pair of ear studs with caps
2 Eye pins, 1.5 cm / 0.6 inch
2 Eye pins 1 cm / 0.4 inch
Glue

Tools:

Pasta machine
Cutter 2 cm / 0.8 inches diameter
Cutting blade
Pliers
Sanding paper
Plexiglas
Oven

Step/image 1:

You do not need much clay for making these earrings. I used 2x 1cm2 / 0.16 inch2 of clay for the teardrops and a little bit for the hearts. The colors I used are the colors of flames.

Step 2:

Prepare the clay. Put aside a little piece of red clay for the heart beads. Stack the clay in order of the colors of flames: blue, violet, red, orange, yellow and green. Press the stack a little bit and cut, with your blade, 2 pieces of 1cm2 / 0,16 inch2.

Step 3:

Roll each stack in your hands to make the edges round. Do not make the bead longer. The blue part should be round and smooth.

Step 4:

Place a bead at the edge of the table, the green part of the bead near you. Place the plexiglas in a angle on the clay and over the edge of the table. Move the plexiglas from left to right and back serveral times.

Step 5:

Cut 2 circles from the red clay and make 2 balls. Place a ball on the table and roll it a bit longer. Cut it diagonal through. Turn one part and place the two pieces against each other. Smooth the surface. Decorate the front so you can’t see the seam anymore. The back must stay flat.

Step 6:

Press the eye pin into the green part of the teardrop. If the teardrop becomes a bit out of shape, use the plexiglas again gently.

Step 7:

Cure the beads in the oven according to the manufacturer’s instructions.  Let everything cool and sand the teardrops if necessary. Remove the eye pins, dip them in the glue and press them back into the beads. Put the teardrop and heart together and glue the ear studs on the back of the hearts.

Step 8:

Simple earrings, here in the primary colors, but you can also make the earrings in other lovely colors. Or make a skinner blend instead of stacking colors. Good luck with this tutorial and I hope you enjoy it.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

asdfsfd

www.elvirakrick.com